Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Základy, lavičky, vyměření, skrývkaZáklady rodinného domu, výškové lavičky, vyměření a vyvápnění pro zahájení zemních prací. Výkopy začneme obvykle skrývkou ornice.

 

Po vytýčení domu na pozemku jsou budocí rohy objektu fixovány pomocí tzv. laviček, před zahájením výkopů rýh pro základy nejprve skryjeme ornici a následně provedeme vyměření základových pasů. Jednoduše se rýhy pro základy vyznačí vápnem jako na fotbalovém hřišti. Tedy shrneme kroky před výkopem rýh :

  • kontrola laviček po vytýčení geodetem
  • skrývka ornice s uložením k dalšímu použití
  • vyměření základových pasů, vyznačení vápnem, kontrola rozměrů

Lavičky které vymezují budoucí umístění domu

Skrývka je vlastně první hrábnutí na pozemku

Vyměření základů pro výkop rýh pasů

No a nyní již můžeme zahájit výkop základových pasů.

Práce provádí firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Následující díly
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
Tisk
Zpět