Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénuVýkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu. Založení domu a základová spára je priorita pro celou stavbu. Správná hloubka a únosnost se musí vždy posoudit až při výkopech.

 

Po pečlivé kontrole vyvápněného půdorysu základů ověříme výšku budoucí podlahy v přízemí +-0,000 a spočítáme hloubku výkopu podle projektu. Hloubku základové spáry pečlivě měříme, po odkopávce prvních metrů rýhy vizuálně a tlakem paty prověříme stav základové spáry. Pokud běžným tlakem paty nedojde k zaboření více než 3cm a zemina se jeví jako soudržná, je vše v pořádku, ke kontrole základové spáry vždy pozveme projektanta i stavebního dozora. Není vhodné zakládat na hlíně, vždy kopeme až na rostlý terén, na něj také betonujeme, štěrkopískové podsypy se nedopručují pro riziko zavodnění základové spáry. Někdy je nutné základy oproti projektu prohloubit na nosný podklad.

Stručně tedy :

  • zahájíme výkop rýh
  • projektant, dozor, ověří základové podmínky, investor je informován
  • vykopeme rýhy dle aktuálních základových podmínek
  • po výkopech rýh základovou spáru zahutnímě vibračním pěchem
  • položíme zemnící pásek

Výkop základových pasů

Výkop rýh je nutné ručně začistit

Přesnost je nutná zejména u základové spáry

Zemnící pásek musí být pečlivě spojen po celém obvodu, vždy používáme originální spojky

Nyní je možné zahájit betonáž ...

Práce provádí HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
Následující díly
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět