Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénuPrvní betonáž se provádí ihned po výkopech, obvykle do výšky výztuže nebo do terénu, vždy se doporučuje do nivelety, nikdy ne šikmo ve svahu !

 

Po montáži zemnícího pásku a kontrole čistoty základové spáry přistoupíme k betonáži. Není vhodné míchat beton na stavbě, nikdy nebetonujeme do zvodněné základové spáry či dokonce do bláta. Nepodsypáváme pískem ani štěrkem, hrozí zavodnění pod základem a nestabilita únosnosti podkladu. Pro naši stavbu dodala beton firma ZAPA BETON Mladá Boleslav, na www.zapa.cz najdete i další pobočky, ale zejména technická data pro dodávané betony.

Stručně pro betonáž do základových rýh :

  • ověříme stav základové spáry, voda, bláto, napadaná hlína je nepřípustná
  • urovnáme zemnící pásek - vývody
  • doplníme chráničky a prostupy
  • zkontrolujeme rozměry domu ve vztahu k výkopům
  • provedeme betonáž dle předepsané třídy betonu v projektu
  • betonujeme do nivelety = roviny, ne po svahu, povrch nezahlazujeme, hrubý beton se lépe spojí s další vrstvou betonu
  • po betonáži doporučujeme beton udržovat vlhký až mokrý, při vysychání kropit

Betonáž základů do terénu, ZAPA BETON

Betonáž vždy provedeme do roviny, ne podle terénu

Betonáž základů do terénu, ZAPA BETON

Práce provedla HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
Následující díly
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět