Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Bednění základů, základové pasyPo definitivním usazení do terénu začneme bednit základové pasy, pro bednění nemusí být použity drahé systémové desky, postačuje klasické smrkové nebo borové řezivo, bedníme vždy od obvodu dovnitř.

 

Druhý den po zalití základových pasů je možné bednit nadzemní část, ta je dle výškového usazení domu různá, obvykle tak, aby izolace proti vodě byla nad úrovní upraveného terénu nejméně 5cm, zamezíte tak mnoha komplikacím opadávání soklů či dokonce naplaveniny do podlah v přízemí. Výchozím bodem pro měření stále zůstávají tzv. "lavičky".

Použitý materiál :

  • smrkové a borové řezivo II. jakosti
  • hřebíky 63 a 80mm
  • rádlovací drát 32mm

Použité nářadí :

  • kotoučová pila - maflík
  • pásmo, vodováha, provázek
  • lopata, krumpáč - na dorovnání

Lavičky vymezují umístění domu a výšku podlahy

Rovinnost hlídáme velmi pečlivě

Bez bandy šikovných řemeslníků by to samozřejmě nešlo....

Banda chlapů se postará o hladký průběh prací

Nahrubo postavené bednění opět směrově zkontrolujeme

V případě, že bude do základů použita výztuž, je pravý čas na její uložení !

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
Následující díly
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět