Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Informace o společnostiZaměření společnosti, nabídka služeb a produktů.

HERNGROUP CZ, s.r.o.

se sídlem Ptácká ul. č.p.299, Mladá Boleslav, vznikla 28. května 2003 zápisem do obchodního rejstříku – číslo spisu C. 3629 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Obchodujeme dle zásad volné ekonomiky založené na partnerství výrobních a obchodních společností v systému výměnného fondu dílčích i komplexních dodávek staveb, materiálů a surovin. Součástí společnosti je projekční kancelář. Poskytujeme služby nejen pro tuzemský trh. Široké spektrum našich partnerů nám umožňuje poskytnout ve velmi dobrém standardu rychlá plnění v přiměřené ceně, operativně na celém území ČR.

Vlastní  kmenové jádro společnosti HERNGROUP CZ,s.r.o je záměrně kapacitně  do dvaceti zaměstnanců. Nízká provozní základna je prioritou kvalitního technického zázemí a umožňuje operativnost při realizaci zakázek vzdálených od sídla společnosti.

 Za dobu působení na tuzemském trhu jsme úspěšně dokončili řadu výrobních a bytových objektů, poskytujeme stálé služby pro ŠKODA AUTO,a.s., TRW CARR,s.r.o. a další.

 


Související články:
HERNGROUP CZ, info
Realizace staveb
Tisk
Zpět